Jaunumi

Tiesa atzīst - apzīmējums "Smart Orange" pārkāpj Orange Brand Services Limited preču zīmju tiesības

2020. gadā Apvienotās Karalistes uzņēmums Orange Brands Services Limited (Prasītājs) Vidzemes priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret SIA “Smart Orange” par preču zīmju nelikumīgās izmantošanas pārtraukšanu un nemantiskā kaitējumu atlīdzināšanu.

Prasītājam Orange Brands Services Limited pieder Eiropas Savienībā reģistrētu preču zīmju saime “ORANGE”, tostarp figuratīvā preču zīme:

SIA “Smart Orange” (Atbildētājs) komercdarbībā attiecībā uz dažādām elektronikas precēm un sadzīves tehniku un to tirdzniecību Latvijā izmanto nereģistrētu figuratīvu preču zīmi:

Minētā zīme tiek lietota gan tirdzniecības vietā “MI-SHOP”, tirdzniecības vietas izkārtnēs, vizītkartēs, kā arī komersanta nosaukumā SIA “Smart Orange”.

Šīs nereģistrētās preču zīmes lietojums figuratīvā un vārdiskā izpildījumā tiek izmantots komercdarbībā bez prasītāja atļaujas.

Tiesa, pārbaudījusi lietas materiālus un noklausījusies Prasītāja pārstāvja paskaidrojumus, atzīst, ka prasība ir pamatota un spriedumā atzīst sekojošo:

• Prasītājam piederošās preču zīmes “ORANGE” ir plaši pazīstamas un ar reputāciju apveltītas zīmes Eiropas Savienībā attiecībā uz telekomunikācijām, informācijas tehnoloģijām un ar šiem pakalpojumiem saistītām precēm.

• Prasītāja preču zīmes “ORANGE” aptver preces un pakalpojumus, kurus piedāvā Atbildētājs un tie atbilst Nicas klasifikācijas 9., 38. klasei uz kuru Prasītājam ir reģistrētas vārdiskas un figuratīvas preču zīmes “ORANGE”.

• Prasītāja preču zīmju dominējošā daļa “ORANGE” un Atbildētāja lietotā apzīmējuma “SMART ORANGE” dominējošā daļa “ORANGE” ir identiskas un varētu radīt vidusmēra patērētājam sajaukšanas iespēju.

• Sajaukšanas iespēju paaugstina arī fakts, ka gan Prasītāja preču zīmes, gan Atbildētāja izmantotais apzīmējums satur oranžas krāsas četrkrantīgu fonu un ar baltiem burtiem izpildītu uzrakstu.

• Atbildētāja izmantotais apzīmējums “SMART” – gudrs, norāda uz “gudrajām” tehnoloģijām. Līdz ar to patērētājiem varētu rasties asociācijas, ka apzīmējums “SMART ORANGE” ir kāds no Prasītāja preču zīmju “ORANGE” saimes, jo tas ir līdzīgi veidots, izmantojot dominējošo elementu “ORANGE” un to apvienojot to ar aprakstošu elementu.

• Pastāv tiesisks pamats aizliegt Atbildētājam izmantot komercdarbībā, tai skaitā, tirdzniecības vietās, veikala izkārtnēs Prasītājam piederošajām zīmēm “ORANGE” līdzīgus apzīmējumus vai apzīmējumus, kas būtu “ORANGE” preču zīmju sajaucams atveidojums, imitācija, tulkojums vai transliterācija attiecībā uz 9. klases precēm un 35., 36., 37., 38., 39., 41., un 42. klases pakalpojumiem.

• Atbildētājam uzliekams par pienākumu mainīt uzņēmuma (firmas) nosaukumu tā, lai tajā nebūtu ietverts apzīmējums “ORANGE” vai šī apzīmējuma zīmju sajaucams atveidojums, imitācija, tulkojums vai transliterācija.

Prasītāju Orange Brand Services Limited šajā lietā pārstāvēja preču zīmju patentpilnvarnieki Gatis Meržvinskis un Gunta Zariņa.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.