Jaunumi

The World Trademark Review sadarbībā ar PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW ziņo: Latvijā plānots izsolīt Gleissner preču zīmes

Sadarbībā ar PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW  the World Trademark Review ziņo, ka Grigorius Holdings, SIA preču zīmēm ir piemērots atsavināšanas aizliegums, kā arī nākotnē paredzēta bezprecedenta izsole par šīm preču zīmēm. Uzņēmums Grigorius Holdings, SIA ir saistīts ar bēdīgi slaveno preču zīmju pirātu Michael Gleissner, kurš ir neskaitāmu preču zīmju īpašnieks Latvijā, pret kurām vērsti arī ļoti daudz iebildumi. Gleissner preču zīmju izsole ir iespēja tiesību īpašniekiem, kurus ir ietekmējusi Gleissner rīcība un konfliktējošie preču zīmju pieteikumi, iegādāties šīs preču zīmes sākot ar to nominālo vērtību.

The World Trademark Review rakstā atklāj, ka multi-miljonārs Gleissner ir aptuveni 6800 preču zīmju un 6900 domēnu vārdu īpašnieks visā pasaulē, un Latvija ir viena no vispopulārākajām jurisdikcijām nacionālo preču zīmju reģistrēšanai. Kopumā Gleissner Latvijā pieder aptuveni 1570 pieteikumi Gleissner saistīto uzņēmumu – Grigorius Holdings SIA un Fashion One Television SIA – vārdā. Laikā no 2015. līdz 2019. gadam pret Gleissner zīmēm tika iesniegti aptuveni 538 iebildumi.

The World Trademark Review citē patentpilnvarnieces Guntas Zariņas komentārus saistībā ar piedziņu no Grigorius Holdings:

“Saskaņā ar nesenajiem tiesas spriedumiem, Grigorius Holdings SIA piederošās preču zīmes tika atzītas par spēkā neesošām ļaunprātīgas rīcības un negodprātīgā nolūka dēļ. Turklāt šie tiesas spriedumi arī paredz Gleissner saistītajam uzņēmumam atlīdzināt klientiem nodarītos zaudējumus. Tā kā Grigorius Holdings ir čaulas uzņēmums ar neizsekojamu darbību un neeksistējošiem bankas kontiem, piedziņas procesā mēs esam saskārušies ar acīmredzamām grūtībām. Tagad Grigorius bankas konts ir slēgts, un uzņēmumam nepieder citi finanšu resursi, no kuriem mēs varētu atgūt izmaksas.”

Turklāt the World Trademark Review arī min Guntas Zariņas komentārus attiecībā uz preču zīmju izsoles procesu, kas tik plašā mērogā Latvijā vēl nekad nav bijis:

“Lai turpinātu izmaksu piedziņu, mēs plānojam organizēt izsoli, kuru vadītu tiesu izpildītājs. Tā kā mūsu klientiem ir tik daudz neatlīdzinātu izmaksu, šobrīd visas Grigorius preču zīmes ir arestētas kā nemateriālais īpašums un tām ir piemērots atsavināšanas aizliegums.  Tas nozīmē,  ka šīs zīmes nevar nodot jauniem īpašniekiem, pārdot vai kā citādi ietekmēt, tādējādi apgrūtinot piedziņas procesu. Ņemot vērā, ka tas ir vienīgais īpašums, kas pieder Grigorius, tā ir mūsu vienīgā iespēja turpināt piedziņas procesu. Šī iemesla dēļ šis atsavināšanas aizliegums un izsole ir loģisks un sekojošs solis kopējā piedziņas procesā.”

Papildus the World Trademark Review arī ziņo, ka sākotnējā likme vienai preču zīme būs vienāda ar oficiālajām reģistrācijas maksām Latvijas Patentu valdē

Tā kā izsole un tās noteikumi notiks latviešu valodā,  lai potenciālie ieinteresētie zīmolu īpašnieki piedalītos, būtu nepieciešama Latvijas pārstāvja starpniecība, balstoties uz izsniegtu pilnvaru. Drīzumā tiesu izpildītājs paziņos, cik dienas pirms izsoles visi dalībnieki un interesenti var pieteikties, kā arī iepriekš samaksāt drošības naudu un izsoles dalības maksu.

Visbeidzot the World Trademark Review uzsver, ka izsole ir potenciāla iespēja tiem tiesību īpašniekiem, kurus ir ietekmējusi Gleissner rīcība, un tiem, kuri vēlas izvairīties no dārgām un laika patērējošām tiesvedībām. Tomēr pastāv arī riski, kurus norāda Gunta Zariņa: “Preču zīmes pirkuma laikā tiesu izpildītājs neveiks potenciālo pircēju un viņu likumīgo tiesību iepriekšēju pārbaudi. Vienīgais izņēmums būtu Grigorius Holdings, Fashion One Television, Gleissner vai citas saistītas personas. Tāpēc pastāv zināms risks, ka pazīstamus zīmolus varētu iegādāties trešās personas, kas nav saistītas ar pārdošanā esošajām preču zīmēm.”

Lasīt vairāk: https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/logical-step-gleissner-trademarks-set-be-auctioned-in-latvia

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.