Jaunumi

Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 1. augusta spriedums lietā Nr. CA-2966-18/2 Kopienas dizainparaugi vs. Telpiskas preču zīmes

Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 1. augusta spriedums lietā Nr. CA-2966-18/2

Kopienas dizainparaugi vs. Telpiskas preču zīmes

2016.gada maijā mūsu klients Ecolean AB vērsās Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē (turpmāk – Apelācijas padome) ar iebildumu pret telpisku preču zīmju “Oga persiku Jogurts” (reģ. Nr. M 69 603) un “Oga melleņu Jogurts” (reģ. Nr. M 69 604) reģistrācijām, balstoties uz agrākām Eiropas Kopienas dizainparaugu Nr. RCD 000155072-0001, RCD 000155072-0002, RCD 000409792-0001, RCD 000409792-0002, RCD 000964531-0001, RCD 000964531-0002, RCD 000964531-0003 un RCD 000964531-0004 reģistrācijām.

Pretstatītie Kopienas dizainparaugi

https://euipo.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFHHHCNADZAICFG5K4GWW2IRSXC5TFZC4RZPY3R4KBJFGFPCKHHISShttps://euipo.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFHHHCNADZAICFG5K4GWW2IRSXC57WOWYTHPYR3KCODBNCTZFYXR3K

https://euipo.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFH5FYK2SDH4JNHWLJJP7OIXDTSPC3TEOHRHGA3KBP7UC3HZ7K3JZ4https://euipo.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFH5FYK2SDH4JNHWLJJP7OIXDTSPDWQVPPMQW2KYAUM3ET7DYCBOAIhttps://euipo.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFH5FYK2SDH4JNHWLJJP7OIXDTSPAHFKT6EEZEGYEFGN2WCP65TIHG

Apstrīdētās telpiskās preču zīmes

 

Iebilduma motivējumi: Latvijas likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (turpmāk- LPZ) 9. panta 3. daļas 4. punkts un 6. panta otrā daļa.

Šajā lietā mūsu klientu pārstāvēja patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, jurists Gatis Meržvinskis.

Apelācijas padome iebildumu pilnībā apmierināja, secinot, ka apstrīdētajās telpiskajās preču zīmēs izmantotā iepakojuma veidols būtiski neatšķirasno pretstatīto Kopienas dizainparaugu RCD 000409792-0002 un RCD 000964531-0002 kopiespaida. Tāpat Apelācijas Padome atzina, ka apstrīdēto zīmju īpašnieks ir rīkojies neatbilstoši pušu starpā noslēgtajiem līgumiem un apstrīdēto telpisko preču zīmju pieteikumusnevar vērtēt kā labticīgus.

Apstrīdēto zīmju īpašnieks iesniedza prasības pieteikumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu. Vidzemes priekšpilsētas tiesa prasības pieteikumu noraidīja, secinot, ka telpisko preču zīmju iepakojums faktiski ir pretstatīto dizainparaugu kopija un nav pieļaujams, ka telpisko zīmju īpašnieks iegūtu izņēmuma tiesības uz telpiskām zīmēm, kuru aizsardzības apjomā ietverts dizainparaugs, kas ir Ecolean AB īpašums. Ir jāatzīmē, ka Vidzemes priekšpilsētas tiesa analizēja arī jautājumu par to, vai forma kā tāda bez citiem dizaina elementiem iezīmē vienu noteiktu ražotāju un būtu reģistrējama kā preču zīme. Šajā gadījumā Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzskatīja, ka ir jāņemt vērā tas, ka apstrīdētas tika telpiskas preču zīmes, kuru pamataizsardzības princips ir – aizsargāt preces formu. Līdz ar to tiesa analizēja, vai telpiskajās preču zīmēs ietvertā objekta – iepakojuma veidola kopiespaids – atšķiras no Kopienas dizainparaugu (iepakojuma) kopiespaida, nonākot pie secinājuma, ka telpiskajās zīmēs ir skaidri saskatāmi reģistrētie Kopienas dizainparaugi RCD 000409792-0002 un RCD 000964531-0002.

Vidzemes priekšpilsētas tiesa arī atzina, ka preču zīmju pieteikumus nevar vērtēt kā labticīgus, jo Prasītājs nevarēja nezināt par savām līgumiskajām attiecībām, ko bija uzņēmies ievērot saistībā ar Ecolean AB intelektuālo īpašumu.

Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums tika pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, kas nolēma atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību.

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.