Jaunumi

Piedāvājam intelektuālā īpašuma audita pakalpojumus

Sadarbība ar jaunajiem klientiem bieži atklāj to, ka klientiem ir kāds intelektuālā īpašuma objekts (-i) , kuru būtu vēlams izvērtēt, vai tas strādā uzņēmuma interesēs un kā tas palīdzētu nākotnes intelektuālā īpašuma stratēģijā. Attiecīgi, iesākām  veikt Intelektuālā īpašuma auditu (IP auditu).

IP audits ietver esošo intelektuālā īpašuma objektu vai portfeļa pārskatu un izvērtējamu. Auditā izvērtējamais intelektuālais īpašums var būt patents, preču zīme, dizainparaugs, lietderīgais modelis, autortiesības un pat zinātība. Tāpat audits pārskata noslēgtos līgumus (tiesību nodošanas, licences u.c.) un īpašumtiesības uz katru no klienta īpašumā esošajiem intelektuālā īpašuma objektiem. Nereti audita rezultātā nonākam pie secinājuma, ka uz iesniegto patentu vai dizainparaugu nav pienācīgi sakārtoti autoru (izgudrotāju, dizaineru) mantisko autortiesību nodošanas jautājumi.

IP audita rezultāti dod izpratni par esošā intelektuālā īpašuma portfeļa atbilstību klienta turpmākajam biznesa plānam. Audita rezultāti arī ļauj sniegt ieteikumus, kā pārvaldīt esošo intelektuālā īpašuma portfeli. Proti, tas tiek ne tikai uzturēts, bet jau pārvaldīts, sniedzot maksimālu atdevi.

Par autoru:

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.