Jaunumi

31. MARQUES ikgadējā konference Prāgā, Čehijā

No 2017. gada 18. septembra līdz 21. septembrim Prāgā, Čehijā norisināsies ikgadējā MARQUES konference. Mūsu kolēģe, patentpilnvarniece preču zīmju jomā, juriste Gunta Zariņa piedalīsies šajā konferencē.

MARQUES ir asociācija Eiropā, kas aktīvi pārstāv preču zīmju īpāšnieku tiesības sākot no 1986. gada. Kopš šī laika MARQUES ir ieguvis apbrīnojumu reputāciju un MARQUES tiek atzīta kā ļoti ietekmīga preču zīmju īpašnieku asociācija pasaulē.

Šajā konferencē MARQUES vērsīs īpašu uzmanību tam, kā preču zīmes (brendus) ietekmē kultūra, polika un citas sociālās izpausmes. Mūsdienās intelektuālā īpašuma tiesības ir kļuvšas par pasaules aktualtitāti, piesaistot arī lielāku patērētētāju uzmanību. Tā rezultātā parādās saasinājumi starp preču zīmēm un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī brīvo runu, kultūras savdabīgumu un politiek nostāju, un citiem. Šīm un citām problemātikām, MARQUES 31. ikgadējā konference pievērsīs īpašu uzmanību.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.