Jaunumi

"OMEGA" – plaši pazīstama un ar reputāciju apveltīta preču zīme, Grigorius Holdings SIA zīme "OMEGA” atzīta par spēkā neesošu

2020. gada 24.februārī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja Šveices uzņēmuma OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) vārdā iesniegto iebildumu nacionālo preču zīmi “OMEGA” reģ. Nr. M 73 990 attiecībā uz precēm 9. klasē un pakalpojumiem 35., 38. un 41. klasē. Apstrīdētās preču zīmes īpašnieks – Grigorius Holdings, SIA – ir saistīts ar bēdīgi slaveno preču zīmju “pirātu” Michael Gleissner.

Šajā iebilduma lietā patentpilvarniece Gunta Zariņa pārstāvēja iebilduma iesniedzēju OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.).

Iebildums tika balstīts uz sajaucamo līdzību starp vizuāli, fonētiski un konceptuāli identiskajām preču zīmēm “OMEGA”, kā arī iespēju iegūt negodīgas priekšrocības vai izdevīgumu tirgū no iebilduma iesniedzēja preču zīmju reputācijas, tādējādi radot tām kaitējumu.

Izvērtējot iebilduma lietā iesniegtos pierādījumus, Apelācijas padome atzina, ka lietas materiālu kopums ļauj izdarīt secinājumu, ka vārdiskais apzīmējums “OMEGA” attiecīgajiem Latvijas patērētājiem ir bijis plaši pazīstams saistībā ar rokas pulksteņiem un sportam paredzētām laika noteikšanas ierīcēm pirms apstrīdētās preču zīmes pieteikuma datuma. Pulksteņu “OMEGA” ilgā pazīstamība pasaulē 1848. gada un prestižais raksturs sistemātiski atspoguļots publikācijas Latvijā un īpaši tiek uzsvērta  “OMEGA” loma “007” sērijās un kā vienam no olimpisko spēļu sponsoriem.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.