Jaunumi

OE vs. EO – Rīgas apgabaltiesas 2019. gada 27. novembra lēmums civillietā Nr. C30472418

Sākotnēji Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk tekstā – apelācijas padome) 2017. gadā izskatīja iebildumu Šveices uzņēmuma LAUGA, SA vārdā, kas tika iesniegts pret Krievijas uzņēmuma LLC GRINKOSMETIKS preču zīmes reģistrāciju Latvijā attiecībā uz dažādiem higiēnas, parfimērijas, kosmētikas un skaistumkopšanas līdzekļiem 3. klasē. Salīdzināmās preču zīmes iebilduma lietā ir sekojošas:

Pretstatītā preču zīme:

OE

 

(EUTM Nr. 04197834)

Apstrīdētā preču zīme:

Zīmējums

(reģ. Nr. M 70 324)

Balstoties uz Latvijas likuma Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 7. panta 1. daļas 2. punkta noteikumiem, apelācijas padome apmierināja LAUGA SA vārdā iesniegto iebildumu, atzīstot, ka starp salīdzināmajām zīmēm pastāv sajaucamā līdzība patērētāju vidū. Apelācijas padome minētajā lēmumā atzina, ka patērētājs, kurš iepazinis pretstatīto zīmi “OE” pēc zināma laika, ieraugot preces ar apstrīdēto zīmi, var neatcerēties kādā secībā minētie burti bija izvietoti un salīdzināmās zīmes var sajaukt vai uzvert kā savstarpēji saistītas. Tiek arī minēts, ka zīmju sajaukšanas iespēju neizslēdz apstrīdētās zīmes grafiskais izpildījums, jo patērētāji ir pieraduši, ka kosmētisko līdzekļu noformējumus ir piesātināts ar dažādiem vairāk vai mazāk aprakstoša rakstura elementiem.

Krievijas uzņēmums LLC GRINKOSMETIKS 2018. gadā pārsūdzēja minēto apelācijas padomes lēmumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Pretēji apelācijas padomes secinājumiem, pirmās instances tiesas atzina, ka zīmju burtu apgrieztā secība un skaņu atveide nozīmē atšķirīgu ritmu un intonāciju konfliktējošajās zīmēs, kas rada zemu fonētiskās līdzības pakāpi un nerada sajaucamo līdzību.

Minēto tiesas spriedumu pretstatītās preču zīmes īpašnieks LAUGA SA pārsūdzēja Rīgas apgabaltiesā. Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas civillietu tiesas kolēģijas 2019. gada 27. novembra spriedumu, tika atzīts, ka zemākās instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams. Arī apgabaltiesa secinājusi, ka pretstatītās un apstrīdētās preču zīmes vizuālā līdzība kopumā ir ļoti zema, tām ir zema fonētiskās līdzības pakāpe, kā arī burtu “OE”, “EO” vai “EOO” savienojumiem nav nekādas semantiskās nozīmes, tāpēc zīmes nav sajaucami līdzīgas.

Tiesa atsaucās arī uz vairākām Eiropas Savienībā tiesu praksē nostiprinātām atziņām. Proti, jo īsāks apzīmējums, jo vieglāk patērētājs var uztvert visus tā atsevišķos elementus – salīdzinot īsas zīmes, ir pieņemts, ka apzīmējumu salīdzinājuma pamatā it jābūt zīmju kopiespaidam. Lielveikalos tirgotām precēm, kuras patērētāji paši izvēlas no plauktos izvietotā preču klāsta, patērētāju izvēli vairāk nosaka preču izskats (vizuālais faktors), līdz ar to figurālajiem elementiem ir svarīga loma.

Visbeidzot, Rīgas apgabaltiesa, sastādot spriedumu, ņēma vērā, ka identisku iebildumu šim strīdam ir izskatījis Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO).

Šajā lietā Krievijas uzņēmumu LLC GRINKOSMETIKS Apelācijas padomē un abās tiesu instancēs pārstāvēja patentpilnvarnieki, juristi Gatis Meržvinskis, Kristīne Ostrovska un Gunta Zariņa.

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.