Jaunumi

Kristīne Viļķina kļūst par trešo partneri Pētersona patents - AAA Law

Esam priecīgi paziņot, ka 2021. gada septembrī PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW jau esošajiem partneriem piebiedrojās arī mūsu ilggadēja darbiniece juriste un Latvijas un Eiropas patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu jomā Kristīne Viļķina. Kristīne intelektuālā īpašuma jomā darbojas jau 18 gadus. Šajā laikā uzkrāta liela pieredze darbā gan ar Latvijas, gan ārzemju klientiem. Kristīnes profesionālā pieredze ir īpaši vērtīga – pavadot vairākus gadus Patentu Valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktores vietnieces amatā, viņa joprojām ļoti labi pārzina Patentu Valdes darbību. Jāizceļ arī Kristīnes specifiskās zināšanas, kas uzkrātas, strādājot par intelektuālā īpašuma speciālisti vienā no vadošajām Latvijas farmācijas kompānijām.

Kristīne pierādījusi sevi arī juridiskajās lietās, pārstāvot tādus zīmolus kā Burn, James Bond, Chanel, Land Rover un Nike. Neviens no preču un dizainparaugu jomā strādājošajiem PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW kolēģiem nav izticis bez Kristīnes padoma un ieteikumiem ikdienas darbā, kā arī sarežģītās lietās.

Kristīnes prasmi tikt galā ar sarežģītām intelektuālā īpašuma lietām atzīst arī pašreizējie uzņēmuma partneri. Artis Kromanis uzsver: “Kristīnes pievienošanās partneru pulkam ir tikai loģisks solis. Sveicu ar panākumiem!”

Sveicieniem pievienojas arī uzņēmuma vadošais partneris Gatis Meržvinskis: “Ņemot vērā Kristīnes profesionālo izaugsmi, neatlaidību un interesi intelektuālā īpašuma sfērā un to, ka Kristīne sevi jau gadiem pierādījusi kā vienu no PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW “atslēgas darbiniekiem”, tas pašsaprotami rezultējās tajā, ka Kristīne ir kļuvusi par biroja partneri un varēs arī turpmāk turpināt savu darbību, bet nu jau kā viens no kuģa kapteiņiem, kas vada kuģi intelektuālā īpašuma plašumos.”

Par Kristīni atzinīgi izsakās ne tikai kolēģi, bet arī klienti, kuri novērtē Kristīnes spēju ieklausīties klientu vēlmēs, iedziļināties un izprast katru individuālo gadījumu.

Par autoru:

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.