Jaunumi

Ko pasaule var mācīties no pieredzes Latvijā ar sērijveidu pieteikumu sniedzēju Michael Gleissner?

Nesen the World Trademark Review (WTR) sadarbībā ar PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW preču zīmju patentpilnvarnieci Guntu Zariņu vienreizējā apskatā iekļāva divas publikācijas par preču zīmju aizsardzības jautājumiem Latvijā, kas saistīti ar neskaitāmajiem Michael Gleissner preču zīmju pieteikumiem. Daudzās publikācijās gadu laikā Gleissner ir ticis dēvēts kā preču zīmju “trollis” – viņa preču zīmes Latvijā ir reģistrētas divu uzņēmumu vārdā – Grigorius Holdings, SIA and Fashion One Television, SIA.

Minētās publikācijas WTR apskatā detalizēti paskaidro to, kā Latvijas preču zīmju patentpilnvarnieki jau kopš 2014. gada vēršās pret Gleissner iesniegtajām preču zīmēm. Jau tolaik, 2014. gadā, mēs sākām brīdināt mūsu klientus par Gleissner darbībām un tā iesniegtajiem preču zīmju pieteikumiem, kas pārklājās un bija līdzīgi ar agrāk reģistrētām tiesībām. Gleissner darbības liecināja par negodīgiem mēģinājumiem iegūt domēna vārdus un preču zīmes savā īpašumā.

Iebilduma lietās un tiesvedībās, kas tika ierosinātas Latvijā pret Gleissner preču zīmēm, tika atzītas negodprātīgā nolūka iezīmes, kas atšķiras no vispārpieņemtajiem ētikas principiem un godīgas uzņēmējdarbības prakses.

WTR publikācijā ziņo, ka gandrīz visās iebilduma lietās, īpaši tajās, kurās judikatūra par Gleissner aktivitātēm vēl bija attīstības fāzē, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome negodprātīgā nolūka esamību lēmumos attiecināja tikai uz līdzīgām precēm un pakalpojumiem. Tomēr pārsūdzības kārtībā iesniegtajās prasības lietās tiesā, tiesa vairumā gadījumu atzina ļaunprātīgos nolūkus attiecībā uz preču zīmēm pilnībā, neizvērtējot konkrēto preču un pakalpojumu līdzības pakāpi.

Minētajās publikācijās WTR izceļ mūsu ieteikumus preču zīmju īpašniekiem, kuri vēlās vērsties pret Gleissner negodprātīgā nolūkā iesniegtajiem preču zīmju pieteikumiem Latvijā:

Plaši pazīstamu (ar reputāciju apveltītu) preču zīmju gadījumā, ja pieteikuma sākumposmā (pirms reģistrācijas) tiek atklāta konfliktējoša Gleissner preču zīme, iesakām sniegt trešās puses paskaidrojumus Patentu valdē ar lūgumu atteikt preču zīmes reģistrāciju, baltoties uz agrākās zīmes plašās pazīstamības statusu. (…) Turklāt, ņemot vērā, ka šobrīd ir pieejams ievērojams skaits judikatūras atziņu un pierādījumu attiecībā uz Gleissner uzņēmumu negodprātīgo nolūku iesniedzot preču zīmju pieteikumus, mēs noteikti iesakām apstrīdēt Gleissner preču zīmju tiesības likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot prasību tiesā par preču zīmes atcelšanu.

Kopumā Gleissner aktivitātes Latvijā vērtējamas kā nopietns risks daudziem preču zīmju īpašniekiem, vēl jo vairāk viņa neskaidro nodomu dēļ. Lai novērstu Gleissner iespējamos nodomus vērsties pret preču zīmju tiesību īpašnieku agrākajām tiesībām izspiešanas, piesavināšanās  vai domēna vārdu strīdu vai atcelšanas prasības kārtībā,

Gleissner konfliktējošās zīmes vajadzētu ierosināt atzīt par spēkā neesošām pēc iespējas ātrāk, izmantojot visus pieejamos tiesiskos līdzkeļus.

WTR jau iepriekš ziņoja, ka tiek plānots izsolīt vairāk nekā 900 preču zīmju reģistrācijas Lativijā, kas pieder Michael Gleissner un ir reģistrētas Grigorius Holdings, SIA vārdā. Šobrīd šī zīmēm ir piemērots atsavināšanas aizliegumus un WTR savā tīmekļa vietnē ir izveidojis piedāvāto zīmju sarakstu, kas piedalīsies izsolē.

Kā minēts mūsu iepriekš publicētajā rakstā (https://petpat.lv/lv/zinas/gleissner-precu-zimju-izsole-latvija-zimolu-ipasniekiem-30-dienu-laika-lugums-izradit-interesi-par-konkreto-precu-zimi/), lai nodrošinātu izsoles veiksmīgu procesu, līdz aprīļa vidum mēs aicinām jebkuru zīmola īpašnieku, kuram ir interese iegādāties kādu no Grigorius Holdings zīmēm, sazināties ar mums ar Pētersona patents – AAA Law, rakstot uz e-pastu petpat@petpat.lv un norādot konkrēto preču zīmi, kuru vēlaties iegādāties. Pēc tam šī informācija tiks apkopota un sniegta tiesu izpildītājam, lai noteiktu konkrētu izsoles datumu.

Lasīt vairāk: https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/what-the-rest-of-the-world-can-learn-latvias-dealings-serial-filer-michael-gleissner

Lasīt vairāk: https://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/87

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.