Jaunumi

Ko darīt pieteicējiem, kuri EPI sasnieguši piešķiršanas procedūras pēdējo posmu un ir ieinteresēti iegūt Vienotā spēka Eiropas patentu?

Pašreiz Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma vēl nav spēkā. Šobrīd visa intelektuālā īpašuma pasaule gaida, kad Vācija deponēs ratifikācijas dokumentu Eiropas Savienības Padomē. Ratifikācijas dokumenta deponēšana ir kā atskaites punkts, no kura stājas spēkā pārejas noteikumi. Precīzs datums tiks izziņots Eiropas Patentu iestādes (EPI) mājaslapā. Pats Vienotās patentu tiesas izveides nolīgums un līdz ar to arī Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma stāsies spēkā no ceturtā mēneša pirmās dienas pēc deponēšanas. Paredzams, ka tas varētu notikt 2022. gada beigās vai 2023. gada sākumā.

Ko darīt pieteicējiem, kuri no EPI jau tagad ir saņēmuši paziņojumu saskaņā ar Eiropas Patentu konvencijas Reglamenta 71. noteikuma 3. daļu un ir ieinteresēti iegūt Vienotā spēka Eiropas patentu? Mēs iesakām nogaidīt līdz atbildes termiņa beigām, iegūstot vismaz 4 mēnešus un 10 dienas laika. Ja ratifikācijas dokuments šajā laikā tiks deponēts, pieteicējs varēs izvēlēties vai nu agrīni pieprasīt Vienotā spēka Eiropas patentu, vai lūgt atlikt patenta piešķiršanas lēmumu, tādējādi iegūstot papildu laiku izvēles veikšanai.

Vienotā spēka Eiropas patenta ieguvumi ir:

  • vienkāršāka, centralizēta procedūra,
  • izmaksu ietaupījums,
  • tiesvedības gadījumā jātiesājas tikai vienā jurisdikcijā (Vienotajā Patentu tiesā),
  • tiesību pāreju, licenču un citu tiesību reģistrācija notiek centralizēti tikai EPI, nevis katrā valstī atsevišķi.

Taču pirms lēmuma pieņemšanas jāņem vērā, ka Vienotās Patentu tiesas lēmumi attieksies uz visām sistēmas dalībvalstīm, un patenta atsaukšanas gadījumā tas zaudēs spēku visās dalībvalstīs. Arī patenta ierobežošana un tiesību pāreja attieksies uz visām sistēmas dalībvalstīm. Kā arī – Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs, kuras nepiederēs pie Vienotā spēka Eiropas patenta sistēmas, Eiropas patents būs jāapstiprina atsevišķi.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.