Jaunumi

"James Bond" un "007" preču zīmes atzītas par plaši pazīstamām Latvijā; veiksmīgi apstridēta Grigorius Holdings pieteiktā preču zīme "BOND"

PĒTERSONA PATENTS –AAA LAW ir veiksmīgi pārstāvējis ASV uzņēmumu Danjaq LLC  iebilduma lietvedībā Latvijas Republikas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Iebildums tika iesniegts pret vārdisku preču zīmi “BOND” reģ. Nr. M 73 654 attiecībā uz precēm 9. un 25. klasē un pakalpojumiem 35. un 41. klasē, kuras īpašnieks ir Grigorius Holdings, SIA, kas ir saistīts ar bēdīgi slaveno preču zīmju “pirātu” Michael Gleissner.

Šajā iebilduma lietā patentpilvarniece Kristīne Ostrovska pārstāvēja iebilduma iesniedzēju Danjaq LLC.

Iebildums tika balstīts uz:

  • Plaši pazīstamu preču zīmju tiesībām, tostarp, JAMES BOND, JAMES BOND 007;
  • Agrākām preču zīmju tiesībām, proti, risku, ka zīmes var tikt uzskatītas kā savstarpēji saistītas;
  • Apgalvojumu, ka zīme BOND ir pieteikta ar acīmredzami negodprātīgu nolūku;
  • Iespēju iegūt negodīgas priekšrocības no iebilduma iesniedzēja preču zīmju reputācijas, tādējādi, nodarot tām kaitējumu.

Izvērtējot iebilduma lietā iesniegtos pierādījumus, Apelācijas padome pievienojās iebilduma iesniedzējam, atzīstot, ka:

Filmu varoņa Džeimsa Bonda vārds ir plaši pazīstams apzīmējums Latvijas patērētāju vidū. To apliecina neskaitāmas publikācijas, reklāmas un ievērojamie filmu ieņēmumi, kuri mērāmi vairāku miljonu dolāru apmērā. Līdz ar to, Apelācijas padome par plaši pazīstamām zīmēm Latvijā atzina: JAMES BOND; BOND.JAMES BOND; JAMES BOND 007; BOND un 007, attiecībā uz kinofilmām, šo filmu ierakstiem datu nesējos un izklaides pakalpojumiem kinematogrāfijas jomā. (Jāuzsver, ka plaši pazīstamām zīmēm ir piešķirama plašāka aizsardzība nekā tām, kuras tikko ienākušas tirgū).

Apelācijas padome uzskata, ka lietai pievienotie materiāli ir pietiekami, lai apliecinātu, ka Eiropas Savienības zīmes, tostarp, JAMES BOND, JAMES BOND 007 ir apveltītas ar labu reputāciju Eiropas Savienībā (lēmumā noteiktā apjomā).

Apelācijas padome piekrīt iebilduma iesniedzējam, ka apstrīdētās zīmes BOND lietošana var kaitēt ar labu reputāciju apveltītajām ES preču zīmēm, jo paterētāju uztverē starp šīm zīmēm var veidoties asociatīva saikne. Turklāt apstrīdētās zīmes BOND īpašnieks bez finansiālas atlīdzības var izmantot komerciāla rakstura pūles, ko zīmju īpašnieks pielicis, lai izveidotu un uzturētu to tēlu.

Ņemot vērā to, ka apstrīdētā zīme BOND ir līdzīga pretstatītajām zīmēm un apstrīdētās zīmes 9. un 25. klases preces un 38. un 41. klases pakalpojumi ir identiski un līdzīgi precēm un pakalpojumiem, kuriem reģistrētas pretstatītās zīmes, Apelācijas padome uzskata, ka pastāv iespēja, ka relevantie Latvijas patērētāji apstrīdēto zīmi BOND var sajaukt ar pretstatītajām zīmēm vai uztvert tās kā savstarpēji saistītas. Jāuzsver, ka apstrīdētā zīme BOND ir fonētiski, vizuāli un semantiski līdzīga pretstatītajām “JAMES BOND” saimes preču zīmēm, jo vārds “BOND” tiek uzskatīts par galveno, centrālo elementu visās pretstatītajās zīmēs.

Kas attiecas uz negodprātīgu nolūku, Apelācijas padome pievienojās iebilduma iesniedzējam, ka negodprātīgs nolūks ir pamatots attiecībā uz apstrīdētās zīmes BOND reģistrācijā ietvertajām videofilmām, kā arī filmu producēšanas, filmu demonstrēšanas un izplatīšanas pakalpojumiem.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.