Jaunumi

Izmaiņas Latvijas preču zīmju likumā sākot ar 2020. gada 6. martu

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra direktīvu (ES) 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 2020.gada 6. februārī Saeima galīgajā lasījuma pieņēma jauno Preču zīmju likumu, kas stāsties spēkā 2020. gada 6. martā. Tas aizstās spēkā esošo likumu Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas stājās spēkā pirms 21 gada – 1999. gadā.

Likums paredz sekojošās izmaiņas:

 • Netiks piemērota grafisko zīmju attēlojuma prasība (tai skaitā, varēs aizsargāt, piemēram, multivides, hologrāfiska, novietojuma un citu zīmju veidus).
 • Būs iespējama sertifikāciju zīmju reģistrācija.
 • Agrāko tiesību īpašnieks būs tiesīgs aizliegt identisku vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošanu citām personām gan komercdarbībā, gan saimnieciskajā darbībā.
 • Skaidrāks regulējums par tiesībām aizliegt citām personām izmantot apzīmējumu domēna vārdā.
 • Preču zīmju īpašnieks var būt tostarp personu apvienība – ne tikai fiziska un juridiska persona.
 • Tiesību īpašniekam būs izņēmuma tiesības attiecībā uz precēm, kas netiek izlaistas brīvā apgrozībā.
 • Jaunais likums nosaka mantiskās preču zīmju izņēmuma tiesības, kas paredz iespēju tās atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi iekļaut privāttiesiskajā apgrozībā, un uz tām var vērst piedziņu.
 • Periods, kurā jāiesniedz atbilde uz iebildumu, ja tiek apstrīdēta starptautiskā preču zīmes reģistrācija, tiks samazināts no 3 līdz 2 mēnešiem.
 • Preču zīmju atcelšanas prasības tiesas vietā izskatīs Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48 / EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu tiks atspoguļota pilnīgāk.
 • Noteikumi par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm paliks kā daļa no Latvijas Preču zīmju likuma.

Likums publicēts mājaslapā: https://likumi.lv/ta/id/312695

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.