Jaunumi

Intelektuālais īpašums Krievijā

Saistībā ar Krievijas karu Ukrainā, Eiropas Savienība un citas valstis ir noteikušas sankcijas. Savukārt Krievija ir pieņēmusi vairākus lēmumus, kas ietekmē “nevēlamo valstu” uzņēmēju intelektuālā īpašuma tiesības Krievijā. Ņemot vērā draudīgo situāciju, vēršam uzmanību uz sekojošiem apsvērumiem/riskiem, kas jāņem vērā autortiesību, patentu, preču zīmju un dizainparaugu īpašniekiem Krievijā:

RISKI

Nav noliedzams, ka tuvākajā laikā risku apmērs tikai pieaugs, jo patreiz nav redzama Krievijas agresijas samazināšanās un ieviesto pretlikumīgo pasākumu apmērs. Zemāk ir uzskaitīti riski, kurus patreiz redzam Krievijā:

neatļauta intelektuālā īpašuma izmantošana;

– intelektuālā īpašuma iespējama nacionalizācija;

nespēja realizēt savas intelektuālā īpašuma tiesības pārkāpuma gadījumā.

Satraucošāka ir iespēja, ka Krievija varētu kļūt par kontrafaktu preču masveida eksportētāju. Uzņēmumi, kas kādreiz uzskatīja Ķīnu par visticamāko šādu preču izcelsmes avotu, tagad var atklāt, ka tās ražotas Krievijā.

KĀ RĪKOTIES?

Tas ir katra uzņēmēja biznesa lēmums, kuru pieņemot, mēs iesakām izvērtēt sekojošo:

  1. Nepieciešamību uzsākt vai turpināt darbību Krievijā.
  2. Pārbaudīt sankciju sarakstus, ja ir sadarbības uzņēmums Krievijā.
  3. Maksājumu veikšanas nepieciešamību un steidzamību, ņemot vērā ierobežojumus, kas var palielināties attiecībā uz maksājumiem uz un no Krievijas.
  4. Vai eksportēt preces uz Krieviju un vai sniegt pakalpojumus Krievijā.
  5. Vai atbalstīt Krievijas ekonomikas attīstību, eksportējot preces un sniedzot pakalpojumus, tādejādi atbalsot karu Ukrainā.
  6. Ja biznesam ir svarīgi uzturēt spēkā intelektuālā īpašuma pieteikumu un/vai reģistrāciju, iesakām pēc iespējas ātrāk veikt maksājumu par tā uzturēšanu spēkā, jo naudas pārskaitījumi uz Krieviju pēc 20. aprīļa varētu būt apgrūtināti vai pat neiespējami.
  7. Tiem uzņēmējiem, kuri plāno vai tiem, kuri apsver iespēju veikt uzņēmējdarbību Krievijā, mēs neiesakām veikt intelektuālā īpašuma reģistrāciju, jo intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība Krievijā iespējams izzudīs.
  8. Ir ieteicams vairāk padomāt par intelektuālā īpašuma aizsardzību valstīs, kur varētu atrasties iespējamie Krievijas kontrafakto preču izplatītāji/tirdzniecības kanāli, piemēram, Krievijas kaimiņvalstīs Kazahstānā, Gruzijā, u.c.

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar augstāk minēto un ir nepieciešama intelektuālā īpašuma speciālista palīdzība, lūdzu sazinieties ar mums – e-pasts: petpat@petpat.lv; tel. +371 67324695, +371 29216466.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.