Jaunumi

Dobeles dzirnavnieks, AS ir ieguvis izņēmuma tiesības uz vārdisku apzīmējumu “Ekstra” attiecībā uz kviešu miltiem Latvijā

Vārdiskai zīmei “Ekstra” sākotnēji trūkst preču zīmei raksturīgā atšķirtspēja – ar vārdu “Ekstra” apzīmē kaut ko vairāk nekā nepieciešams standartam, proti, papildu – lielāku nekā parasti.

– Tai pašā laikā vārds “ekstra” Latvijā nav oficiāls miltu šķiras vai tipa apzīmējums un nekad tāds arī nav bijis.

– Apelācijas padome uzskata, ka apstrīdētās preču zīmes īpašnieks Dobeles dzirnavnieks, AS (mūsu klients) ir pierādījis, ka preču zīme Ekstra (reģ. Nr. M 74 111) tās lietošanas dēļ Latvijas attiecīgo patērētāju uztverē ir ieguvusi atšķirtspēju attiecībā uz kviešu miltiem.

Lietas apstākļu izklāsts

2017. gada 20. oktobrī mūsu klients Dobeles dzirnavnieks, AS Latvijas Republikas Patentu valdē iesniedza pieteikumu vārdiskas preču zīmes “Ekstra” reģistrācijai (pieteikuma Nr. M-17-1514) 30. klasē (milti un labības produkti).

Patentu valde atzina, ka zīme “Ekstra” ir reģistrējama attiecībā uz kviešu miltiem, jo pieteicēja sniegtie pierādījumi ir pietiekami, lai pierādītu lietošanas rezultātā iegūto atšķirtspēju attiecībā uz kviešu miltiem.

Fiziskā persona no Lietuvas – Valdemaras Valkiūnas (iebilduma iesniedzējs) – 2019. gada 17. maijā Apelācijas padomē iesniedza iebildumu pret klienta preču zīmes “Ekstra” (reģ. Nr. M 74 111) reģistrāciju. Iebildums tika pamatots uz to, ka preču zīme ir aprakstoša un tai nav atšķirtspējas, kā arī preču zīmes pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku.

Apelācijas padomes lēmums

Apelācijas padome noraidīja iebildumu, pamatojoties uz sekojošiem argumentiem:

Apelācijas padome  uzskata, ka apzīmējumam “ekstra” sākotnēji (iekšēji, imanenti) atšķirtspēja nepiemīt. Patērētāji šo vārdu var uztvert  kā norādi uz preču augsto kvalitāti,  uz  iegūstamo papildu  labumu  vai kā produktu slavinošu apzīmējumu, nevis kā preču zīmi, kas norāda uz produkta komerciālo izcelsmi.

Tai pašā laikā vārds “ekstra” Latvijā nav oficiāls miltu šķiras vai tipa apzīmējums un nekad tāds arī nav bijis. Lai apzīmētu augstākā labuma miltu tipu, tiek lietoti skaitļi 405.

Ja kāds komersants grib izcelt savas preces (miltus) pārējo vidū – norādīt, ka tie ir labāki nekā parasti, ka tie ir ārpus parastā, tiem ir kaut kas papildus, salīdzinot ar ierastajiem, tad var lietot, piemēram, vārdus vai vārdu salikumus “sevišķie”, “speciālie”, “izcilie”, “super”,  “premium”, “augstvērtīgie”, “augstākā labuma” un, ja tas atbilst patiesībai, arī “vissmalkākie”, “baltākie” vai tml.

Apelācijas padome secināja, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks ir pierādījis, ka preču zīme “Ekstra” tās lietošanas dēļ Latvijas attiecīgo patērētāju uztverē ir ieguvusi atšķirtspēju attiecībā uz reģistrācijai pieteiktajām precēm, proti, kviešu miltiem.

Visbeidzot, Apelācijas padome atzina, ka iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz to, ka pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku, nav pamatota.

Apelācijas padomes lēmums nav pārsūdzēts un ir stājies spēkā.

Pieteicēju – Dobeles dzirnavnieks, AS –  šajā lietā pārstāvēja patentpilnvarnieki preču zīmju jomā Kristīne Viļķina un Gatis Meržvinskis.

 

 

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.