Jaunumi

Brexit – pēdējais brīdis pieteikt Eiropas Savienības preču zīmi!

Kā zināms, Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības 31. decembrī 2020. gadā.

Šis datums ir nozīmīgs tiem uzņēmējiem, kas veic vai vēlas veikt uzņēmējdarbību Lielbritānijā un kuriem pieder Eiropas Savienības preču zīmes (turpmāk- ESPZ) vai tie vēlas reģistrēt ESPZ. Ņemot vērā krīzes situāciju saistībā ar COVID-19, šis periods iespējams tiks pagarināts.

Tomēr, lai būtu droši un saglabātu savas tiesības, iesakām ņemt vērā sekojošus apsvērumus:

  1. Reģistrētās ESPZ tiks automātiski pārveidotas par nacionālajām preču zīmēm Lielbritānijā bez papildus maksas. Preču zīme kļūs par atsevišķu, pastāvīgu reģistrāciju Lielbritānijā, saglabājot visus datus, kas tika ietverti ESPZ reģistrācijā.
  2. Nereģistrētas ESPZ netiks automātiski attiecinātas uz Lielbritāniju. Tātad, tās preču zīmes, kuras netiks reģistrētas līdz 31.12.2020, būs jāreģistrē Lielbritānijā, attiecīgi veicot atsevišķu samaksu par pieteikumu un reģistrāciju.

Lai izvairītos no nepieciešamības veikt dubultas reģistrācijas procedūras gan ESPZ, gan arī Lielbritānijas preču zīmēm atsevišķi, iesakām līdz šī gada jūnijam-jūlijam apdomāt un nepieciešamības gadījumā veikt ESPZ reģistrāciju, lai paspētu zīmi reģistrēt līdz 31.12.2020, pieņemot, ka reģsitrācijas procedūra tiks veikta bez aizķeršanās un iebildumiem.

Minētais datums – 31.12.2020 un nosacījumi attiecas arī uz Eiropas Savienības dizainparaugu reģistrācijām un pieteikumiem. Tikai jāņem vērā, ka dizainparaugi tiek reģistrēti krietni ātrāk par preču zīmēm.

PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW uzrauga savu klientu intelektuālā īpašuma tiesības un veiks visas nepieciešamās darbības, lai klientu tiesības tiktu saglabātas un uzturētas Lielbritānijā. Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.