Jaunumi

Apelācijas padome atzīst Grigorius Holdings negodprātīgo nolūku, piesakot preču zīmi ROCKEFELLER Latvijā

2020. gada 2. novembrī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja ASV uzņēmumu The Rockefeller University un 1979 Family Trust Licensor, LLC iesniegto iebildumu pret nacionālo preču zīmes reģistrāciju “ROCKEFELLER” Nr. M 74 065 attiecībā uz 9. klases precēm, 35., 38., 41. klases pakalpojumiem. Apstrīdētās preču zīmes īpašnieks – Grigorius Holdings, SIA – ir saistīts ar bēdīgi slaveno preču zīmju “pirātu” Michael Gleissner.

Šajā iebilduma lietā patentpilvarniece Gunta Zariņa pārstāvēja iebilduma iesniedzējus. Uzņēmums 1979 Family Trust Lincesor, LLC  ir amerikāņu biznesa magnāta un filantropa Džona D. Rokfellera (1839. – 1937.) tiešo pēcnācēju izveidots fonds, kurš aizsargā dzimtas vārdu un kontrolē lietā pretstatītās preču zīmes “ROCKEFELLER” lietojumu. The Rockefeller University  vēsturiski ir cieši saistīts ar Džonu D. Rokfelleru, kurš 1901. gadā izveidoja institūtu “Rockefeller”, kas šobrīd darbojas kā Rokfellera Universitāte.

Apelācijas padome lēmumā atzīt, ka reģistrācijas pieteikums “ROCKEFELLER” Gregorius Holdings, SIA vārdā ir iesniegts ar negodprātīgu nolūku sekojošo iemeslu dēļ:

  • Bagātu cilvēku dzīves stāsti, tostarp to mantinieku profesionālā un personīgā dzīve, ir temats, kas izraisa paaugstinātu sabiedrības interesi. Sabiebrībā ir zināms fakts, ka Džons Rokfellers 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā vadīja ļoti veiksmīgu naftas biznesu, kas ļāva viņam iegūt ne tikai vienu no lielākajiem privātajiem kapitāliem pasaulē, bet arī kļūt par pirmo miljardieri pasaulē.
  • Joprojām Džona D. Rokfellera pēcteču (aptuveni 200 cilvēku) mantojums mūsdienās tiek lēsts ap 150 miljardiem dolāru un Rokfelleru ģimene tiek uzskatīta par vienu no bagātākajām ASV un visplašāk pazīstamām amerikāņu rūpniecības, finanšu un politikas dzimtām.
  • Nav šaubu, ka uzvārds Rockeffeller ir sastopams arī citām, ar Džona D. Rokfellera dzimtu nesaistītām personām, tomēr šo uzvārdu biznesa pasaulē slavenu ir padarījis tieši Džons D. Rokfellers.
  • Apstrīdētās zīmes īpašniekam, piesakot preču zīmi reģistrācijai, vajadzēja zināt ne tikai par identiskas agrākas preču zīmes reģistrāciju, bet arī ar to, ka šī zīme atkārto slavena pasaulē bagātākā cilvēka uzvārdu Rockefeller, kas asociējas ar Rockefeller dinastiju –  veiksmīgu uzņēmējdarbību ASV naftas un finanšu sfērās.
  • Šādas apstrīdētās zīmes izvēle nav nejauša un tā ir apzināta rīcība, kurai nav zināms nekāds pienācīgs attaisnojums, lai apstrīdētās zīmes īpašnieks varētu izmantot šo preču zīmi.
  • Apstrīdētās zīmes īpašnieka rīcība nav savienojama ar pieņemtiem ētiskas uzvedības vai godīgas komerciālās un uzņēmējdarbības prakses principiem, kurus nosaka arī Eiropas Savienības judikatūra.
  • Pieteicēja saistība ar preču zīmju pirātu Michael Gleissner un negodprātīgā rīcība atspoguļota arī vairākās intelektuālā īpašuma jomas mediju publikācijās un preču zīmju strīdos citās jurisdikcijās, tādējādi iezīmējot slikto slavu.

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.