Jaunumi

"Belvedere" ikoniskās pils un koku zaru attēls atzīts par zīmi ar augstu reputāciju - apmierināts iebildums pret konceptuāli līdzīgu zīmi "ICE PALACE"

2020. gada 25. jūnijā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja Polijas uzņēmuma POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z OGRANICZONA OPOWIEDZIALNOSCIA (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton grupas uzņēmums) iebildumu pret nacionālās preču zīmes “ICE PALACE” reģistrāciju Nr. M 74 148 attiecībā uz 33. klases precēm “alkoholiskie dzērieni (izņemot alu)”. Apstrīdētā preču zīme tika pieteikta Latvijas uzņēmuma Vesper Group, SIA vārdā.

Šajā iebilduma lietā patentpilvarniece Gunta Zariņa pārstāvēja iebilduma iesniedzēju POLMOS un tā agrākās preču zīmes “Belvedere” (Nr. EUTM 010250017), (Nr. EUTM 010706018), (Nr. EUTM 003854213), (Nr. WO 640 467) un ar reputāciju apveltīto zīmi (pils un koku zaru attēls) (Nr. EUTM 009588864).

Pretstatītā preču zīme:

(Nr. EUTM 009588864)

Apstrīdētā preču zīme:

Zīmējums

(reģ. Nr. M 73 317)

Iebildums tika balstīts uz sajaucamo līdzību starp vizuāli un konceptuāli līdzīgajām preču zīmēm un identiskajām precēm, kā arī iespēju iegūt negodīgas priekšrocības vai izdevīgumu tirgū no iebilduma iesniedzēja preču zīmju reputācijas, tādējādi radot tām kaitējumu.

Izvērtējot lietā iesniegtos paskaidrojumus un pierādījumus, Apelācijas padome atbalstīja iebilduma iesniedzēja argumentus, iebildumu apmierinot un nonākot pie sekojošajiem secinājumiem:

  • Agrākā preču zīme (pils un koku zaru attēls) ir apveltīta ar reputāciju Eiropas Savienībā attiecībā uz 33. klases precēm – “alkoholiskajiem dzērieniem, proti, degvīnu”.
  • Iebilduma iesniedzējs ir veicis lielus ieguldījumus degvīna popularizēšanā, it īpaši sadarbojoties ar populārās filmas par aģentu Džeimsu Bondu “007: SPEKTRS” veidotājiem.
  • Ņemot vērā, ka ar reputāciju apveltītā zīme ir grafiska zīme bez vārdiskās daļas, bet apstrīdētā preču zīme ir kombinēta zīme ar vārdisko daļu, nav iespējams veikt zīmju fonētisko salīdzinājumu.
  • Strīdus zīmes ir līdzīgas vizuāli un konceptuāli, bet zīmju fonētiskajām un semantiskajām atšķirībām nav izšķiroša nozīme – būtiskākais ir zīmju grafiskā atveidojuma salīdzinājums.
  • Gan apstrīdētā zīme, gan agrākā ar reputāciju apveltītā zīme rada līdzīgu vizuālo un konceptuālo kopiespaidu (atkārtojoši elementi vienādās pozīcijās) – pils attēls zīmes centrā, un pili apņem apsirmojoši kailu koku zari.
  • Vēlākās preču zīmes identiskais preču raksturs ļauj pieņemt, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks varētu iegūt negodīgas priekšrocības vai izdevīgumu tirgū no agrākās zīmes reputācijas, īpaši ņemot vērā apstākli, ka POLMOS ir atpazīstams degvīna ražotājs.
  • Starp salīdzināmajiem apzīmējumiem var veidoties asociatīvā saikne līdzīgā koncepta un identiskā preču rakstura dēļ.
  • Liela daļa alkoholisko dzērienu patērētāju Latvijā ir pieskaitāmi vidusmēra patērētāju lokam, kam var būt visai zems uzmanības līmenis, tomēr daļa patērētāju veic alkoholisko dzērienu izvēli, balstoties uz iegūto pieredzi.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.