Jaunumi

Iebildums pret GRIGORIUS HOLDINGS preču zīmi SPICE Nr. M 72 284

PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW ir veiksmīgi pārstāvējis uzņēmumu TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKOD LE, SIA iebilduma lietvedībā Latvijas Republikas Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē. Uzņēmumam pieder Latvijas patērētājiem labi zināmais iepirkšanās centrs “SPICE”, kas ir viens no lielākajiem šāda veida tirdzniecības parkiem valstī. Pie tam, uzņēmums ir īpašnieks vairākām vārdiskām un figuratīvām preču zīmju reģistrācijām, kurās ietverts apzīmējums “SPICE”.

Iebildums tika iesniegts pret vārdisku preču zīmi “SPICE”, kuras īpašnieks ir GRIGORIUS HOLDINGS, SIA jeb viens no uzņēmumiem, kas ir saistīts ar bēdīgi slaveno preču zīmju “trolli” Mihaelu Glaisneru (Michael Gleissner).

No vienas puses, iebildums tika balstīts uz apstrīdētās zīmes un pretstatīto zīmju savstarpējās sajaukšanas iespējamību. Taču apstrīdētā reģistrācija ietvēra preces un pakalpojumus, kas atšķīrās no pretstatītajās zīmēs ietvertajiem, tādēļ, lai panāktu pilnīgu apstrīdētās zīmes atzīšanu par spēkā neesošu, iebildumu bija nepieciešams pamatot arī ar apzīmējuma “SPICE” plašo pazīstamību Latvijā.

Tā rezultātā vispirms bija nepieciešams pierādīt, ka apzīmējums “SPICE” ir kļuvis par Latvijā plaši pazīstamu attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem un ka apstrīdētā reģistrācija, kā apzīmējuma “SPICE” imitācija, var maldināt patērētājus. Šis apstāklis tika pierādīts ar datiem, kas apliecināja iebilduma iesniedzēja tirdzniecības centra popularizēšanas pasākumu un tajos ieguldīto finanšu apjomu.

Otrkārt, bija nepieciešams pierādīt, ka apstrīdētās zīmes lietošanu saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kādiem tā ir reģistrēta, bet kādi nav ietverti pretstatītajās zīmēs, patērētāji varētu uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieku un ka šāda lietošana var kaitēt plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka interesēm.

Ievērojot, ka iebilduma iesniedzējs veiksmīgi īsteno mārketinga aktivitātes, tas popularizē ne tikai savu, bet arī citu komersantu zīmolus, tādējādi identiska apzīmējuma lietošana arī saistībā ar atšķirīgāka rakstura precēm un pakalpojumiem patērētājiem var izsaukt asociācijas ar plaši pazīstamo zīmi. No tā izrietošais kaitējums iebilduma iesniedzēja interesēm var izpausties plaši pazīstamās zīmes atšķirtspējas vājināšanā.

Būtiski, ka preču zīmei “SPICE” piemīt augsta atšķirtspēja gan pašai par sevi, gan sakarā ar tās pazīstamību tirgū, tādējādi tai piešķirama visplašākā aizsardzība. Bez tam, ņemot vērā iebildumā izklāstītos apsvērumus, tika apgalvots, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks var iegūt negodīgas priekšrocības vai izdevīgumu tirgū no plaši pazīstamās zīmes slavas, kas kalpoja par pamatu, lai pierādītu, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks ir rīkojies ar negodprātīgu nolūku, piesakot reģistrācijai apstrīdēto preču zīmi.

Klienta intereses pārstāvēja biroja vadošais partneris Gatis Meržvinskis un jaunākais jurists Toms Lintiņš.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.