Jaunumi

33. MARQUES ikgadējā konference Dublinā, Īrijā

No 2019. gada 17. septembra līdz 20. septembrim Dublinā, Īrijā norisināsies ikgadējā MARQUES konference. Mūsu kolēģe, patentpilnvarniece preču zīmju jomā, juriste Gunta Zariņa piedalīsies šajā konferencē. Gunta ir arī MARQUES Negodīgās konkurences komitejas dalībniece.

MARQUES ir asociācija Eiropā, kas aktīvi pārstāv preču zīmju īpāšnieku tiesības sākot no 1986. gada. Kopš šī laika MARQUES ir ieguvis apbrīnojumu reputāciju un MARQUES tiek atzīta kā ļoti ietekmīga preču zīmju īpašnieku asociācija pasaulē.

Šīs konferences galvenā tēma ir “Zīmoli pārmaiņu priekšā” un semināri tiks veltīti par tēmām, kas saistītas ar politikas, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības attīstības ietekmi uz zīmoliem. Arī tādas aktualitātes kā globālās norises intelektuālajā īpašuma jomā, ģeogrāfisko izcelsmju norāžu nozīme un zaudējumu piedziņa pārkāpumu lietās tiks diskutētas šajā konferencē. Tiks sniegts arī ikgadējais ES tiesu prakses pārskats. Savukārt Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ziņos par jaunumiem intelektuālā īpašuma jomā.

Vairāk informācijas: www.marques.org

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.