Reglamentētās jomas

Sniedzam juridiskos pakalpojumus, kas saistīti ar nacionālo un ES uzņēmējdarbības reglamentāciju. Mūsu pieredze publisko iepirkumu, telekomunikāciju, mediju un reklāmas, patērētāju tiesību aizsardzības, licencējamo uzņēmējdarbības jomu, produktu marķēšanas un citās reglamentētajās jomās palīdz klientiem izvairīties no sankcijām un darbības pārrāvumiem. Plaša spektra jurisdikcijas jautājumus palīdz risināt kolēģi Baltijas valstīs un plašs partneru tīkls.

Esam uzkrājuši daudz vērtīgu zināšanu un pieredzes šajās jomās:

  • publiskie iepirkumi;
  • personu datu aizsardzība;
  • telekomunikācijas;
  • mediji un reklāma;
  • patērētāju tiesību aizsardzība;
  • produktu marķēšana;
  • darbības licencēšana.

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.