Patenti

Mums ir ilggadēja pieredze patentu aizsardzības jomā – mūsu patentpilnvarnieki šajā jomā specializējas jau vairāk nekā 25 gadus. Tā kā mums ir ne tikai jurisprudences, bet arī eksakto zinātņu – mehānikas, inženierzinātņu, bioloģijas, bioķīmijas, ķīmijas, informācijas tehnoloģiju – speciālisti un esam piedalījušies vissarežģītākajos starptautiskajos un vietēja mēroga projektos, esam ieguvuši neatkārtojamu un daudzpusīgu pieredzi, kas ļauj piedāvāt profesionālu palīdzību izgudrojumu patentēšanā un starptautiska mēroga patenta īpašnieka tiesību aizsardzībā.

Mūsu patentpilnvarnieki un juristi ir gatavi Jums palīdzēt visos ar patentu reģistrāciju un aizsardzību saistītajos jautājumos, tostarp:

 • izgudrojumu novitātes un tehnikas līmeņa meklēšanā;
 • izgudrojumu patentēšanā dažādās pasaules valstīs;
 • izgudrojumu aprakstu un pretenziju sagatavošanā;
 • patentu attiecināšanā un apstiprināšanā citās valstīs;
 • klienta tiesību un interešu aizstāvībā nacionālajās patentu iestādēs, Eiropas Patentu iestādē, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā;
 • patentu portfeļa izveidē, pārvaldības un optimizācijas jautājumos;
 • licenču, franšīzes, tiesību nodošanas un citu līgumu sagatavošanā, līgumu slēgšanas pārrunās un līgumu izpildes uzraudzībā;
 • intelektuālā īpašuma tiesību juridiskā pārbaudē un izvērtēšanā darījumos;
 • pārkāpumu uzraudzībā un prevencijā;
 • pārstāvībā tiesā;
 • muitas uzraudzības līdzekļu piemērošanā.

Mūsu klientu vidū ir daudzi atpazīstami starptautiska un vietēja mēroga uzņēmumi, kas darbojas biotehnoloģiju, nanotehnoloģiju, farmācijas, informācijas tehnoloģiju, rūpniecības, telekomunikāciju un citās jomās.

Related news

Pašreiz Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma vēl nav spēkā. Šobrīd visa intelektuālā īpašuma pasaule gaida, kad Vācija deponēs ratifikācijas dokumentu Eiropas Savienības Padomē. Ratifikācijas dokumenta deponēšana ir kā…

Kopš šodienas, 1. oktobra, Latvijas Republikas Patentu valde savam elektronisko pakalpojumu klāstam pievieno arī ar patentiem saistītus pakalpojumus, Latvijas patentpilnvarniekiem, kā arī Latvijas izgudrotājiem piedāvājot iespēju…

Esam gandarīti paziņot, ka Eiropas patentpilnvarotais Dr. Artis Kromanis ir ievēlēts par Eiropas Patentu institūta padomes (EPI) Latvijas aizvietotājpārstāvi 2020. – 2023. gada termiņam.

Eiropas Patentu institūts (EPI) ir…

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.