Naujienos

Koronavirusas teisiniame kontekste. Ką svarbu žinoti?

Ką koronaviruso grėsmės kontekste privalo žinoti privačių gydymo ir ugdymo įstaigų darbuotojai bei klientai?

Lietuvą pasiekusi koronaviruso grėsmė paliečia daugelio įstaigų kasdienybę. Šiuo metu daugiausiai klausimų kyla privačioms medicinos ir ugdymo įstaigoms, kurios dėl veiklos specifikos lygiai kaip ir klientų aptarnavimo sektorius patiria didesnę riziką. Lietuvos įstatymai privatiems darželiams leidžia priimti sprendimus dėl paslaugų teikimo ar neteikimo. Tuo tarpu privačioms medicinos įstaigoms numato prievolę teikti  būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicininę pagalbą.

Privačiuose vaikų darželiuose sprendimus gali priimti administracija

Privačių vaikų darželių ir mokyklų administracija turi teisę nuspręsti, ar gali į savo grupes (klases) priimti darželinukus (mokinius), jei jie pagal objektyvius kriterijus patenka į rizikos grupę. Kai miesto savivaldybė paskelbia epidemiją ar, šiuo atveju, vyriausybė ekstremalią padėtį, darželių ir mokyklų administracija gali priimti sprendimą laikinai nutraukti ugdymą atskirose ar visose klasėse.

Epidemijos yra priskiriamos nenugalimos jėgos aplinkybėms. Civilinis kodeksas numato, kad šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybių. Remiantis šia nuostata, privatūs vaikų darželiai ir kitos privačios ugdymo įstaigos tokiu atveju turi teisę nevykdyti sudarytų sutarčių ir nepriimti vaikų, mokinių, studentų.

Privačios medicinos įstaigos nebūtinąsias medicinos paslaugas gali atidėti

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas nustato, kad visos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos (tiek privačios, tiek valstybinės) privalo visiems pacientams suteikti būtinąją medicinos pagalbą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais. Be to, aiškiai įtvirtina pareigą užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą. Taipogi  Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas numato paciento teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo atsakomybė, sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė negali būti apribota arba panaikinama.

Ekstremali situacija gali būti pagrindu skelbti įstatymo nustatyta tvarka nepaprastąją padėtį, tačiau šalies Konstitucija (145 str.) aiškiai nustato, jog nustačius nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės, nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose. Visgi Konstitucijoje (53 str.) numatyta pareiga valstybei rūpintis žmonių sveikata ir laiduoti medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus negali būti apribota.

Tad net ir ekstremalioje situacijoje tokios įstaigos, jeigu jos privalo teikti būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicininę pagalbą, savarankiškai negalėtų atsisakyti šios pagalbos teikti (išskyrus atvejus, kai  gauna atitinkamą nurodymą iš kontroliuojančių institucijų). Tačiau medicininių paslaugų, nelaikomų būtinąja medicinine pagalba, teikimas galėtų būti atidėtas.

Galima rinkti informaciją apie pacientų ir klientų kelionių maršrutus

Tvarkyti asmens duomenų  informaciją galima esant bent vienai iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  6 str. numatytų teisėtumo sąlygų ir sugebant įrodyti, kad teisėtumo sąlyga egzistuoja.

Teirautis apie pacientų ar klientų kelionių maršrutus per paskutiniąsias kelias savaites galima tik tokiu atveju, jeigu šių duomenų rinkimas ir tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus. Taip pat – jei duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. d, e punktai). Renkant duomenis, vaikams turėtų atstovauti tėvai,  įtėviai / ar globėjai.

Remiantis šiomis įstatyme numatytomis sąlygomis, medicinos įstaigoje teiravimasis apie pacientų kelionių maršrutus yra vienareikšmiškai galimas net ir nesant epidemijos ar ekstremalios padėties (užkrečiamųjų ligų prevencijos, sveikatos sutrikimo diagnozavimo tikslu).

Ugdymo įstaigoje toks informacijos rinkimas galėtų būti taip pat teisėtas (esant paskelbtai ekstremaliai padėčiai), kadangi jis padėtų nustatyti, ar yra būtinybė nutraukti ugdymą įstaigoje ar atskirose ugdymo grupėse (pvz., visa grupė vaikų per atostogas lankėsi Italijoje ar kitoje vietoje, kurioje yra paskelbta epidemija bei bent vienam vaikui iš grupės pasireiškė panašūs į užkrečiamą ligą simptomai). Informacija galėtų būti renkama tiek skaitmenine, tiek rašytine, tiek žodine forma.

Medicinos turizmas: duomenis apie keliones rinkti galima, paslaugų atsisakyti – priklausomai nuo sutarčių

Lietuvoje populiarus medicinos turizmas, kai medicininės paslaugos yra teikiamos iš užsienio atvykstantiems svečiams. Kokia apimtimi tokius pacientus priimančios įstaigos gali rinktis jų asmens duomenis? Verta priminti, kad įprastai tvarkomi tie asmens duomenys, kurie yra būtini sveikatos  paslaugų tinkamam suteikimui. Nėra baigtinių asmens duomenų rinkimo sąrašų, jie priklauso nuo teikiamos paslaugos. Svarbiausia, kad įstaiga užtikrintų BDAR 5 straipsnyje fiksuotų principų įgyvendinimą: asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu ir sąžiningu būdu, renkami teisėtu tikslu ir adekvatūs bei tikslūs, laikomi tinkama forma ir pan.

Tad medicinos turizmo paslaugas teikiančios įstaigos turi teisę rinkti savo klientų (iš užsienio atvykstančių asmenų) asmens duomenis, susijusius su jų kelionės maršrutais.

Kada tokios įstaigos gali atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas? Toks atsisakymas turi būti vertinamas teisėtumo aspektu: jau minėta bendra nuostata, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo atsakomybė, sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė negali būti apribota arba panaikinama.

Svarbu, kad medicininio turizmo atveju atsisakymo teikti paslaugas pagrįstumas būtų vertinamas pagal sudarytą sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga (jos sąlygas, kuriose numatyta arba nenumatyta teisė atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas) arba įstatymų nuostatas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo ir jų priežastinio ryšio su galimybe užtikrinti sveikatos paslaugų teikimą (šias aplinkybes privalėtų įrodyti sveikatos priežiūros įstaiga).

Susijusios naujienos

Po pakartotinės ekspertizės Valstybiniame patentų biure (VPB) buvo įregistruotas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) jau ne vienerius metus naudojamas grafinis prekių ženklas „Man ne dzin“.

Šiame ginče LiJOT atstovavusi…

Primename, kad įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas nuo šių metų juridiniams asmenims taikoma prievolė Registrų centro posistemyje JANGIS pateikti informaciją apie galutinius naudos…

Gegužės 25 d. buvo minimas 4-asis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) gimtadienis. Kaip mums sekasi su juo gyventi? Ar prisitaikė verslas? Ar naudojasi savo teisėmis gyventojai? Kaip atrodome Europos kontekste?

Kviečiame…

Siekdami tobulinti svetainę, pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Nenaudosime slapukų jūsų įrenginyje, jei nesutiksite. Tačiau paaiškiname, jog jeigu nesutiksite, tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti tinkamai arba visai neveikti. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, slapukus, jais renkamus asmens duomenis, Jūsų teises bei kitą su privatumu susijusią informaciją, rasite mūsų Privatumo politikoje.